Skontaktuj się z nami już dziś!

Tel. : 733 167 583 w godz.8.00-16.00 sklep.grawergift@gmail.com

Skontaktuj się!
Krok po kroku

Poniżej znajdziesz informację w jaki sposób:
• Utworzyć konto w sklepie internetowym
• Złożyć zamówienie 
• Zapisać się na Newsletter 
Regulamin sklepu dostępny jest tutaj http://www.giftgrawer.pl/pl/i/Regulamin/3 
Wszelkie słowa, wyrażenia występujące na owej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w powyższym regulaminie Sklepu Internetowego.


1. UTWORZENIE KONTA
1.1. W celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym należy na stronie http://www.giftgrawer.pl w formularzu rejestracji podać następujące dane:
1.1.1. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; hasło; ulica; numer domu/lokalu; kod pocztowy; miasto; kraj. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest podanie dodatkowo nazwy firmy oraz numeru NIP. W przypadku błędnych danych nie będziemy wstanie wysłać zamówienia.
1.2. Następnie należy zaakceptować Regulamin. Akceptację Regulaminu należy potwierdzić poprzez odhaczenie stosownego check-boxa informującego o akceptacji Regulaminu.
1.3. Następnie należy kliknąć pole „Zarejestruj się”, po czym na podany adres poczty elektroniczny zostaje niezwłocznie wysłany link z weryfikującą utworzonego konta. Należy najechać kursorem na nadesłany link po czym kliknąć na niego i w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta w sklepie internetowym.

2. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA
2.1. Klient wybiera produkt poprzez kliknięcie na nazwę lub zdjęcie produktu, który widoczny jest na stronie sklepu internetowego. Do wyszukania danego Produktu Klient ma możliwość skorzystania z wyszukiwarki dostępnej na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
2.2. Klient zostaje następnie przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której zaprezentowany jest opis wybranego Produktu, jego cena. W zależności od danego produktu, klient ma możliwość  wyboru różnych cech produktu. Jeżeli Klient chce kontynuować składanie Zamówienia powinien kliknąć pole „Do koszyka”.
2.3. W tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia Wstępnego w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia i Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której:
2.3.1. Klient jest informowany o jednostkowej oraz łącznej cenie wybranych Produktów.
2.3.2. Klient ma możliwość modyfikacji składanego Zamówienia (np. zmiana ilości lub usunięcie Produktów) albo dodania innych Produktów (pole: „Kontynuuj zakupy”).
2.3.3. Klient wybiera sposób dostawy oraz płatności i  jednocześnie jest poinformowany o ich koszcie.
2.3.4. Klient ma możliwość wpisania kod kuponu rabatowego.
2.4. Następnym krokiem jest kliknięcie pola „Zamawiam” i Klient niezalogowany na Konto zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego podzielonej na dwie sekcje – dla Klientów posiadających Konto oraz dla takich, którzy go nie posiadają. Klient zalogowany na Konto zostaje przekierowany do pkt. 2.5.
2.4.1. Klient, który posiada Konto podaje swój adres poczty elektronicznej i hasło do Konta oraz klika pole „Zaloguj się”.
2.4.2. Klient, który nie posiada Konta klika pole „Zarejestruj się”, a następnie postępuje zgodnie z procedurą tworzenia Konta i jest przekierowywany do pkt. 2.5.
2.4.3. Klient, który chce złożyć Zamówienie bez tworzenia Konta klika pole „Złóż zamówienie”.
2.5. Następnie Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego na której Klient:
2.5.1. Ma możliwość weryfikacji danych do dostawy podanych podczas tworzenia Konta, a w wypadku składania Zamówienie bez tworzenia Konta podaje następujące dane: imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej oraz adres (miasto; kod pocztowy; ulica; numer domu/lokalu; kraj). W przypadku Klientów niebędących jednocześnie konsumentami niezbędne jest podanie dodatkowo nazwy firmy oraz numeru NIP. 
2.5.2. Ma możliwość wpisania uwag do Zamówienie Wstępnego.
2.5.3. Ma możliwość zmiany adresu do dostawy jeżeli jest inny niż podany wyżej.
2.5.4. Klient potwierdza akceptację regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa.
2.6. Następnie należy kliknąć pole „Podsumowanie” i Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego na której znajduje się podsumowanie składanego Zamówienia, tj.:
2.6.1. Określenie przedmiotu Zamówienia Wstępnego. 
2.6.2. Jednostkowa oraz łączna cena wybranych Produktów, w tym kosztów dostawy i płatności oraz innych dodatkowych kosztów o ile takie występują.
2.6.3. Wybrany sposób dostawy i płatności.
2.6.4. Adres do dostawy.
2.6.5. Treść ewentualnych uwag do Zamówienia Wstępnego.
2.7. Następnie należy kliknąć pole „Złóż zamówienie”, po czym na podany w trakcie składania Zamówienia Wstępnego adres poczty elektronicznej przesłany zostaje link do procesu weryfikującego chęć złożenia Zamówienia Wstępnego – należy kliknąć na nadesłany link i Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się informacja, że Zamówienie Wstępne zostało złożone i otrzymane przez Sprzedawcę – w tym momencie zostaje złożone Zamówienie Wstępne w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia. 
2.8.  Wszelkie ustalenia Klienta i Sprzedawcy dotyczące Projektu Produktu odbywają się za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
2.9. Po uzgodnieniu końcowej wersji Projektu Produktu Klient składa Zamówienie Końcowe, które następnie Sprzedawca przyjmuje do realizacji – w tym momencie dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3. NEWSLETTER
3.1. Celem zawarcia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter należy w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego wyrazić chęć otrzymywania Newslettera poprzez podanie adresu poczty elektronicznej, na który Newsletter ma być przesyłany i kliknąć pole „Zapisz się” po czym Usługobiorca otrzyma na podany adres poczty elektronicznej link do procesu weryfikującego żądanie dodania adresu do listy dystrybucyjnej Newslettera. Należy kliknąć na nadesłany link i w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter.

4. INFORMACJE DODATKOWE
4.1. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych: 
4.1.1. W trakcie składania Zamówienia Wstępnego, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” w pkt. 2.7. Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez kliknięcie pola „Wstecz” i zmianie danej pozycji w podsumowaniu składanego Zamówienia.
4.1.2. Weryfikacji lub korekty Zamówienia Wstępnego można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy (Sprzedawcy) na adres : sklep.grawergift@gmail.com .
4.1.3. Usługobiorca ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji w ramach Konta. 
4.2. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę (Sprzedawcę) drugiej stronie treści zawieranej umowy:
4.2.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy.
4.2.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje na dwa sposoby: 
4.2.2.1. przez wysłanie Usługobiorcy na podany adres e-mail treści zawieranej umowy.
4.2.2.2. przez przekazanie Usługobiorcy specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu. 
4.2.3. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Usługobiorcy.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl